ポーランド

下院(セイム)選挙 - 1997年 (9月27日)

登録有権者 28,409,054
投票用紙発行数  
投票数 13,616,378
投票率 47.93%
有効投票数 13,088,231
有効投票率 96.12%
政党(政党連合) 得票数 得票率 議席数 議席率
AWS 4,427,373 33.83% 201 43.7%
SLD 3,551,224 27.13% 164 35.7%
UW 1,749,518 13.37% 60 13.0%
PSL 956,184 7.31% 27 5.9%
ROP 727,072 5.56% 6 1.3%
UP 620,611 4.74% 0 0.0%
KPEiR 284,826 2.18% 0 0.0%
UPRz (Unia Prawicy Rzeczypospolitej) 266,317 2.03% 0 0.0%
KPEiR RP 212,826 1.63% 0 0.0%
BdP 178,395 1.36% 0 0.0%
MNŚO (Towarzystwo Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim) 51,027 0.39% 2 0.4%
TSKNWK (Towarzystwo Społeczno Kulturalnego Niemców Województwa Katowickiego) 16,724 0.13% 0 0.0%
SMnRP-P (Główne Stowarzyszenie Słowiańskiej Mniejszości Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej - Prawosławni) 13,632 0.10% 0 0.0%
Samoobrona 10,073 0.08% 0 0.0%
PWN-PSN (Polska Wspólnota Narodowe - Polskie Stronnictwo Narodowe) 8,590 0.07% 0 0.0%
MnN Cz (Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Społeczno - Kulturalne Niemców Województwa Częstochowskiego) 6,206 0.05% 0 0.0%
PiP (Pojednanie i Przysząość) 3,663 0.03% 0 0.0%
MnN Olsz (Zarząd Mniejszości Niemieckiej Województwa Olsztzńskiego) 1,729 0.01% 0 0.0%
NiB (Niezależna i Bezpartyjna) 924 0.01% 0 0.0%
SL-"PPS" (Sojusz Ludzi - Polska, Praca, Sprawiedliwość) 703 0.01% 0 0.0%
MnN Elbl (Związek Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej Województwa Elbląskiego) 614 0.00% 0 0.0%
合計 13,088,231   150