ポーランド

下院(セイム)選挙 - 1993年 (9月19日)

登録有権者 26,677,302
投票用紙発行数  
投票数 14,415,586
投票率 52.08%
有効投票数 13,796,227
有効投票率 95.70%
政党(政党連合) 得票数 得票率 議席数 議席率
SLD 2,815,169 20.41% 171 37.2%
PSL 2,124,367 15.40% 132 28.7%
UD 1,460,957 10.59% 74 16.1%
UP 1,005,004 7.28% 41 8.9%
KPN 795,487 5.77% 22 4.8%
BBRW 746,653 5.41% 16 3.5%
Ojczyzna 878,445 6.37% 0 0.0%
Solidarność 676,334 4.90% 0 0.0%
PC 609,973 4.42% 0 0.0%
KLD 550,578 3.99% 0 0.0%
UPR 438,559 3.18% 0 0.0%
Partia X 377,480 2.74% 0 0.0%
Samoobrona 383,967 2.78% 0 0.0%
KdR (Koalicja dla Ryecyzpospolitej) 371,923 2.70% 0 0.0%
PL (Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe) 327,085 2.37% 0 0.0%
MNŚO (Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim) 60,770 0.44% 3 0.7%
RAS (Ruch Autonomii Śląska) 26,357 0.19% 0 0.0%
TSKN (Towaryzstwo Społeczne Kulturalne Niemców Województwa Katowickego) 23,396 0.17% 1 0.2%
FSNT (Organizacja Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych) 22,717 0.16% 0 0.0%
Ojczyzna-PL (Ojczyzna - Polski List) 15,958 0.12% 0 0.0%
PWN-PSN (Polska Wspólnota Narodowa - Poslkie Stronicctwo Narodowe) 14,989 0.11% 0 0.0%
PPPP (Polska Partia Pryzjaciół Piwa) 14,382 0.10% 0 0.0%
NWR'PP' (Niemiecka Wspólnota Roboczej "Pojednanie i Przyszłość) 13,776 0.10% 0 0.0%
ZBRP (Zwązek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej) 10,164 0.07% 0 0.0%
TSKNWC (Towarzystwo Społeczno - Kulturalnego Ludności Pochodzenia Niemieckiego woj. Częstochowskiego) 10,068 0.07% 0 0.0%
OKN (Otwarta Kampania Niezaleźnzch - Poza Układem) 6,918 0.05% 0 0.0%
PUP (Polska Unia Pracujących) 6,789 0.05% 0 0.0%
ZOSMN (Zarząd Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej) 2,444 0.02% 0 0.0%
RPP (Rzemieślnicza Partia Polski) 2,251 0.02% 0 0.0%
WAB (Wyborcza Akcja Bezrobotnych) 900 0.01% 0 0.0%
PPOK (Główna Polska Partia Odnowy Kraju) 663 0.00% 0 0.0%
NFP (Narodowy Front Polski) 565 0.00% 0 0.0%
NTOPT (Narodowe Towarzystwo Oświatowe w Piotrkowie Trybunalskim) 463 0.00% 0 0.0%
SD (Spółdielczy Dom) 418 0.00% 0 0.0%
PPF (Polski Front Patriotycznego) 258 0.00% 0 0.0%
合計 13,796,227   460