CONTENTS

Slavic Eurasian Studies No.31 / Студије о Србима 22

SERBICA IAPONICA: Допринос јапанских слависта српској филологији

Приредио Мотоки Номаћи
Copyright (c) 2016 by the Slavic-Eurasian Research Center / Матица српска all rights reserved.


cover

 

Садржај
 
  ПРЕДГОВОР
5 pdf
332KB
 
  I. ЈЕЗИК pdf
333KB
  Синтаксичке одлике словенских средњовековних законика – прилог компаративној синтакси словенских језика
  КЕИКО МИТАНИ
23
 
  Дубровник и свет средњовековног Балкана: историјске и литерарне чињенице у вези са куповином Стона pdf
325KB
  КЕИКО МИТАНИ
36
 
  O прозодемама у српскохрватском језику pdf
264KB
  ШИРО ХАТОРИ
58
 
  Српскохрватски акценат – увод у генеративну фонологију српскохрватских именица pdf
512KB
  ТАКАО КАМИЈАМА
64
 
  О перцепцији српскохрватских акцената на основу јапанског језичког осећања pdf
278KB
  ЈУМИ НАКАЂИМА
99
 
  Посесивни перфекат у српском језику (с освртом на друге словенске језике) pdf
344KB
  МОТОКИ НОМАЋИ
111
 
II. КЊИЖЕВНОСТ pdf
241KB
Структура приповедака и дух приповедача – једна особеност Андрићеве књижевности
  ШИГЕО КУРИХАРА
131
 
Између поезије и прозе: О Мансарди Данила Киша pdf
336KB
  АЈАКО ОКУ
138
 
Српска авангарда и јапанска поезија pdf
332KB
  КАЈОКО ЈАМАСАКИ
156
 
Компаративни опис јапанских и српских авангардних часописа pdf
699KB
  КАЈОКО ЈАМАСАКИ
170
 
  III. ФОЛКЛОР  
Српска народна песма Хасанагиница pdf
316KB
  ШИГЕО КУРИХАРА
225
 
Увод у истраживање словенских народних епских песама pdf
428KB
  ШИГЕО КУРИХАРА
238
 
Ослободитељи од змајева и змајевити јунаци – компаративно истраживање руских и јужнословенских народних јуначких епских песама pdf
712KB
  ШИГЕО КУРИХАРА
267
 
IV. ЕСЕЈИ
Културне везе Јапана и Југославије pdf
267KB
  КАЗУО ТАНАКА
317
 
Приказ трију романа Данила Киша преведених на јапански језик pdf
217KB
  МИЦУЈОШИ НУМАНО
326
 
Узлет у космос (уз превод на јапански Његошеве Луче микрокозма) pdf
285KB
  ХИРОШИ ЈАМАСАКИ
331
 
  ПОГОВОР
343 pdf
189KB

PAGE TOP